Verifone

Posted on

na zlecenie Colliers International


1730m2


Platinium Business Park, Warszawa, ul. Domaniewska


  • projekt architektury wnętrz
  • projekty branżowe instalacji
  • prace remontowo – budowlane
  • prace instalacyjne:
    • instalacje elektryczne
    • instalacje sanitarne
    • instalacje pożarowe

Na potrzeby nowego Najemcy dostosowano całe piętro w budynku Platinium 3. Układ powierzchni oraz wykończenie dostosowano do amerykańskich standardów firmy. Na całej powierzchni ułożono wykładziny w wysokim standardzie a część pomieszczeń dokładnie wygłuszono. Partnerskie podejście Inwestora oraz dobra koordynacja prac ze strony MIT ułatwiły współpracę i umożliwiły terminowe zakończenie prac.