TEGoVA

Posted on

na zlecenie BZ WBK TFI S.A.


277m2


Warszawa, ul. Okopowa 56


  • projekt architektury wnętrz
  • projekty branżowe instalacji
  • prace remontowo – budowlane
  • prace instalacyjne:
    • instalacje elektryczne
    • instalacje sanitarne
    • instalacje pożarowe

 W celu zwiększenia komfortu użytkowania wydzielono dodatkową salę konferencyjną, z zastosowaniem systemów wygłuszających. Strefa recepcyjna została przeniesiona i powiększona a całą pozostałą powierzchnię odświeżono. Prace wykonano szybko i sprawnie, nie zakłócając pracy Najemcy.