Oferta

Projekty wnętrz

 • space plan
  Układ funkcjonalno - przestrzenny powierzchni.        Na podstawie wytycznych od Inwestora tworzymy optymalny podział przestrzeni uwzględniający konkretne potrzeby. Na życzenie klienta zakres może zostać rozszerzony o wizualizacje konkretnych pomieszczeń.
 • projekty wykonawcze:
  > projekt architektury wnętrz:
  » inwentaryzacja powierzchni
  » dobór typowych oraz nietypowych elementów wyposażenia
  » układ ścian wraz z kolorystyką
  » dobór oraz ułożenie posadzek
  » dobór oraz poddział sufitów
  » rozmieszczenie oraz rodzaj opraw oświetleniowych
  » dobór stolarki oraz ślusarki wewnętrznej
  » projekty mebli nietypowych
  » wytyczne do projektów branżowych
  > projekt branżowy instalacji elektrycznych:
  » IT
  » zasilanie
  » oświetlenie
  » kontrola dostępu
  » system sygnalizacji pożaru (SAP)
  » dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)
  » kamery
  » instalacje alarmowe
  > projekt branżowy instalacji sanitarnych:
  » wentylacja
  » klimatyzacja
  » oddymianie
  » wod-kan
  » tryskacze
  > rysunki oraz obliczenia konstrukcyjne
  Cała dokumentacja projektowa opracowywana jest przez uprawnionych projektantów, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz Polskimi Normami. Każdy projekt zostaje zaopiniowany przez rzeczoznawców ds. BHP, Sanepid, ppoż.
 • nadzór autorski
  Kontrola zgodności realizacji z projektem wykonawczym. Obejmuje również ostateczny odbiór z przedstawicielem Inwestora wszystkich prac, pomoc w przygotowaniu listy usterek i ustaleniu prac poprawkowych, spotkania z wykonawcami w celu uzgodnienia szczegółów wykonawczych elementów projektu.
 • nadzór Kierownika Budowy
  Przygotowanie oraz złożenie niezbędnych dokumentów do Urzędu celem uzyskania pozwolenia na budowę. Nadzór nad budową, wraz z powiadomieniem Państwowej Inspekcji Budowlanej.
 • powierzchnie biurowe
 • powierzchnie sklepowe
 • oddziały bankowe
 • biura obsługi klienta
 • restauracje

Usługi

 • prace remontowo - budowlane
  Pełen zakres prac remontowo - budowlanych i instalacyjnych:
  >  prace rozbiórkowe i wyburzeniowe
  >  ściany murowane, G-K, szklane, malowanie
  >  prace glazurnicze
  >  montaż sufitów podwieszanych
  >  prace instalacyjne (elektryczne, wod-kan i c.o., wentylacyjne, klimatyzacyjne, niskoprądowe)
  >  wykonywanie sztukaterii, tapetowanie, stiuki
  >
   prace szklarskie i ślusarskie
  >  montaż wyposażenia
 • prace koordynacyjne
  Synchronizacja działań poszczególnych ekip oraz dostawców dbając o zachowanie najwyższej jakości w określonym czasie.
 • serwis wykładzin
  Demontaż oraz montaż wykładzin dywanowych oraz PCV w płytkach i w rolce.
 • serwis mebli
  Demontaż i montaż mebli, wykonywanie mebli nietypowych.
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
  Udzielamy gwarancji na okres dwóch lat od zakończenia realizacji na wykonane prace oraz wbudowane przez nas materiały. Okres gwarancji na elementy wyposażenia zależny jest od gwarancji producenta. Serwis pogwarancyjny dotyczy tzw. "odświeżenia" powierzchni (malowanie, wymiana wykładziny, drobne naprawy i bieżąca konserwacja urządzeń technicznych).
 • przeprowadzka firmy
  Po odpowiednim zabezpieczeniu elementów wyposażenia przewozimy wszystko do nowej lokalizacji oraz montujemy we wskazanych w projekcie lub przez Inwestora miejscach.

Produkty

 • meble biurowe standardowe oraz na zamówienie
 • wykładziny dywanowe oraz PCV, okładziny ścienne (tapety, fomiry, laminaty, szkło i inne)
 • ściany szklane
 • oprawy oświetleniowe
 • ceramika łazienkowa
 • przesłony okienne
 • oznakowanie wewnętrzne oraz zewnętrzne
 • elementy dekoracyjne