White Star

Posted on

Współpracę z firmą White Star (wówczas AIG Lincoln) rozpoczęliśmy w 2014r od realizacji biura dla PGNiG w budynku Radom Office Park. Dotychczas przygotowaliśmy powierzchnie dla wszystkich obecnych Najemców w tym budynku. Terminowe realizacje, dobra koordynacja oraz elastyczność umożliwiają nam współpracę również w wielu innych budynkach. Wymagania inspektorów ze strony Inwestora są wysokie ale udaje nam się im sprostać. Dbałość o każdą realizację niezależnie od zakresu oraz dobre relacje i terminowe wywiązywanie się z kontraktów zaprocentowały stałą współpracą.


Projekty zrealizowane dla Zleceniodawcy: