MPT

Posted on

na zlecenie Griffin Real Estate


345m2


Company House II, Warszawa, al. Jerozolimskie


  • projekt architektury wnętrz
  • projekty branżowe instalacji
  • prace remontowo – budowlane
  • prace instalacyjne:
    • instalacje elektryczne
    • instalacje sanitarne
    • instalacje pożarowe

Adaptacja istniejących pomieszczeń na potrzeby nowego Najemcy wymagała – poza wykonaniem nowych elementów – naprawy i wykończenia dotychczasowych ścian oraz instalacji. Nieduży budżet powodował konieczność dobrego zabezpieczenia istniejących elementów. Mimo niewielkiego zakresu prac powierzchnia wygląda świeżo i umożliwia komfortową pracę.