Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Posted on

293m2


Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej


  • projekt architektury wnętrz
  • projekty branżowe instalacji
  • prace remontowo – budowlane
  • prace instalacyjne:
    • instalacje elektryczne
    • instalacje sanitarne
  • dostawa i montaż wyposażenia

Ze względu na ograniczony budżet oraz wysokie oczekiwania Inwestora dot. efektu końcowego znacznym wyzwaniem było ustalenie finalnego zakresu prac. W trakcie realizacji podjęto decyzję o całkowitej wymianie posadzki betonowej, co wiązało się przeorganizowaniem harmonogramów oraz dobrą koordynacją.