H&M

Posted on

na zlecenie CPI Property Group


141 m2


Central Tower, Warszawa, al. Jerozolimskie


  • prace remontowo – budowlane

Mimo niewielkiej powierzchni i niedużego zakresu musieliśmy dobrze zaplanować działania, gdyż czas prowadzenia prac był ściśle wyznaczony i ograniczony. Odświeżenie biura wykonywaliśmy stopniowo – we wskazane dni tygodnia w określonych godzinach.