Griffin Real Estate

Posted on


150m2


Company House II, Warszawa, al. Jerozolimskie


 • projekt architektury wnętrz
 • projekty branżowe instalacji
 • prace remontowo – budowlane
 • prace instalacyjne:
  • instalacje elektryczne
  • instalacje sanitarne
  • instalacje pożarowe
 • dostawa i montaż wyposażenia

Niestandardowe materiały i krótki termin realizacji wymagały szukania zagranicznych dostawców oraz dobrego skoordynowania zamówień i dostaw. Prace prowadzone były w użytkowanym holu wejściowym dlatego też na każdym etapie działań konieczne było wyjątkowe dbanie o porządek oraz ścisła współpraca ze Służbami Technicznymi oraz Zarządcą. Prace prowadzone były w trybie nocnym i weekendowym a Najemcy bez większych utrudnień korzystali z części wspólnych. Efekt końcowy jest ciekawy i elegancki.