DT Partners

Posted on

na zlecenie Colliers International


500m2


Platinium Business Park, Warszawa, ul. Domaniewska


 • projekt architektury wnętrz
 • projekty branżowe instalacji
 • prace remontowo – budowlane
 • prace instalacyjne:
  • instalacje elektryczne
  • instalacje sanitarne
  • instalacje pożarowe
 • dostawa i montaż wyposażenia

Na potrzeby firmy windykacyjnej powierzchnię biurową podzielono na dwie strefy – dostępną dla klientów oraz wewnętrzną. Duża część wyposażenia została przeniesiona z wcześniejszej lokalizacji, co wymagało również przygotowania poprzedniego biura do przekazania Zarządcy.